Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane. Otwarty rynek pracy skutkuje zwiększeniem oczekiwań po stronie pracowników, a tym samym obowiązków po stronie pracodawcy. Zespół ekspertów WysoccyZaborowscy Partners pomoże Państwu w sprostaniu wszystkim wyzwaniom jakie stają przed pracodawcą w związku z zarządzaniem w obszarze obsługi kadr i płac. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania oparte na naszych systemach oraz platformach udostępnianych poprzez przeglądarkę internetową, dążymy do zwiększenia efektywności wymiany informacji i komunikacji pomiędzy naszym biurem rachunkowym, Klientem oraz jego pracownikami.

Oprócz bieżącej obsługi w zakresie realizacji obowiązków wynikających bezpośrednio z prawa jak i wewnętrznej polityki firmy, naszych Klientów wspieramy w kontaktach z organami administracji państwowej, stojąc na straży praw pracodawcy.

Naszym Klientom pomagamy również w wykorzystaniu otwartego rynku pracy i zatrudnianiu pracowników z całego świata.

zespół piktogram podstawowej osługi kadr i płac

STANDARDOWA OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

 • Analiza i prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji związanej z dokonaniem wypłat oraz kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń
 • Sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PFRON
 • Wystawianie PIT-ów i zaświadczeń dla pracowników
 • Indywidualny opiekun od kadr i płac
 • Bieżące doradztwo w zakresie podstawowych zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS i Państwową Inspekcją Pracy

kierunki piktogram zaawansowanej obsługi kadrowo płacowej

ROZWIĄZANIA I USŁUGI ZAAWANSOWANE

 • Legalizacja zatrudnienia pracowników z zagranicy
 • Tworzenie i nadzór nad regulaminami pracy i wynagrodzeń
 • Rozliczanie świadczeń niepieniężnych świadczonych na rzecz pracowników
 • Usługa online payroll services świadczona z użyciem aplikacji www e-pracownik
 • Rozliczanie delegacji za pośrednictwem aplikacji e-pracownik, zintegrowane z systemem finansowo-księgowym
 • Bezpośrednia współpraca z działem księgowości klienta
 • Doradztwo eksperckie w zakresie zaawansowanych rozwiązań
  obszaru kadr i płac
 • Raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta, w tym raportowanie
  dotyczące kosztów wynagrodzeń 
Wśród mikro i małych przedsiębiorców zatrudniających niewielką liczbę pracowników, często panuje przekonanie o tym, że obszar kadr i płac jest jedynie obowiązkiem prawnym i administracyjnym. Wobec tego oczekują oni od zewnętrznego działu kadr realizowania wszystkich działań w tym zakresie. Jako profesjonalna kancelaria świadcząca obsługę kadrowo-płacową, dążymy więc do tego, aby Klient miał w tym zakresie poczucie bezpieczeństwa i pewność prawidłowości w rozliczeniach oraz dokumentacji. Każdy Klient posiada indywidualnego opiekuna, który służy bieżącym doradztwem w podstawowym zakresie zasad prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Naszym Klientom udostępniamy elektroniczną platformę dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki której na bieżąco może on śledzić stan zobowiązań budżetowych z tytułu podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS.

W zależności od skali zatrudnienia, ale także rodzajów pracowników i zakresu ich obowiązków, pracodawcy poszukują coraz więcej rozwiązań łączących zarządzanie zespołem jak i komunikację z pracownikiem. W obszarze kadr i płac posiadamy zatem narzędzia, które oferują pracodawcy kontrolę, pozwalają lepiej zarządzać strukturą podwładności oraz eliminują zbędny obieg papierowej dokumentacji. Oprócz korzyści dla samego pracodawcy, szereg benefitów wynikających z korzystania z naszych aplikacji dotyka również pracownika. Elektroniczne zgłaszanie wniosków urlopowych, zgłaszanie i rozliczanie delegacji. Elektroniczny odbiór PIT-ów i zaświadczeń – to wszystko sprawia, że pracownik zyskuje czas, który może efektywniej wykorzystać. Oprócz platform internetowych, raportowania i integracji z systemami bankowymi, naszym Klientom oferujemy również wsparcie wykwalifikowanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają w nawet bardzo złożonych i nietypowych przypadkach.


Nasze usługi kadrowo płacowe świadczymy w Warszawie i Poznaniu, gdzie mieszczą się nasze biura. Możecie Państwo liczyć na pełne wsparcie, doradztwo oraz pomoc w zakresie doboru rozwiązań optymalnych właśnie dla Państwa, które pozwolą Państwu na maksymalnie komfortowe prowadzenie i zarządzanie firmą. Zapraszamy do biur WysoccyZaborowscy Partners w Warszawie i w Poznaniu.