Legalizacja zatrudnienia obcokrajowców

Postępująca globalizacja to nie tylko przepływ kapitału pieniężnego, ale coraz częściej również przepływ kapitału ludzkiego. Skorzystanie z doświadczenia osób z rynków zagranicznych to olbrzymia szansa, ale zapewnienie im legalnego pobytu na terenie Unii Europejskiej to wyzwanie – przede wszystkim biurokratyczne.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tym obszarze, oferujemy Państwu pełen wachlarz usług związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnienia obcokrajowców na terenie Unii Europejskiej:

 • Pre-weryfikacja statusu prawnego oraz posiadanych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemca będącego kandydatem na pracownika
 • Pozyskanie numeru ewidencyjnego PESEL dla cudzoziemca
 • Opracowanie dokumentacji celem zarejestrowania pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Występowanie w imieniu Pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz pozyskiwanie przedłużenia zezwolenia na pracę
 • Przygotowanie w oparciu o aktualny status prawny cudzoziemca wniosków, zmierzających do uzyskania karty pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prowadzenie jednolitych procedur pozyskania pozwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
 • Doradztwo w sprawie najbardziej optymalnego sposobu prowadzenia procedur legalizycyjnych
 • Bieżące raportowanie dotyczące aktualnego statusu prawnego zatrudnionych cudzoziemców zgodnie z przyjętymi ustaleniami
 • Wsparcie cudzoziemca na każdym etapie postępowania wymagającego osobistego stawiennictwa w urzędzie
 • Reprezentacja pracodawcy przed Urzędem Pracy, Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
 • Wsparcie cudzoziemca w pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów do funkcjonowania na terytorium RP – dotyczy głównie osób non UE – prawo jazdy, pozwolenia na ślub na terytorium RP, pozyskiwania paszportów dla dzieci cudzoziemców urodzonych na terytorium RP